Qui som

El Taller E2 es basa en la confluència de dos artistes visuals amb dos àmbits de treball: una dedicada a les arts visuals: pintura, i l'ús de diverses tècniques d'estampació fora del concepte de múltiple i una altra dedicada a les arts del llibre: imatge , impressió i enquadernació. Aquesta doble confluència ens porta a iniciar una línia d'edicions.
  
Edita és fer visible la conjunció de diversos factors: la imatge, el text, la impressió, l'enquadernació. Com a professionals del gravat, la litografia i l'enquadernació disposem d'un espai de 230 m2, amb la maquinària i instrumental necessaris per produir edicions d'artista.
 
El nostre procés de treball permet fer amb cura exemplar en petites tirades. Per realitzar les edicions comptarem amb la col·laboració de diversos artistes convidats Workshops que poden seguir de prop el procés desenvolupat al taller.
 
Ensenyar l'ús i la combinació d'aquestes tècniques per introduir-se al món de l'edició és la filosofia principal dels workshops previstos. La idea no és aprendre les tècniques relacionades amb el llibre d'una manera extensa, sinó introduir-a les tècniques a partir de projectes propis.